Контактирајте не

 

Детали

Адреса:

Крестон Македонија

Ул. Пандел Шишков бр.5-1/45

Скопје

Република Северна Македонија

 

Телефон:

+389 79 263 220

 

Пратете не

 
Клучни контакти

Ненад Тортевски
Управувачки партнер

Погледни профил

Звонко Кочовски
Партнер
Погледни профил
Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk