Ревизија и уверубање

Во Крестон Македонија, нудиме услуги за ревизија и уверување предводени од партнери како за приватни така и за јавни компании. За време на нашите ревизорски ангажмани, добиваме вистинско разбирање за квалитетот и ефективноста на вашите системи за сметководство и контрола и работиме со вас за да обезбедиме додадена вредност за вашата компанија.

Крестон Македонија е изграден врз основа на квалитетот на ревизијата, а ние сме фокусирани на високи стандарди за известување и техничко знаење низ светот од страна на нашите тимови, за нашите клиенти.

 

 

Ние нудиме многубројни ревизорски услуги вклучувајќи:

 

  • Законски ревизии

 

  • Ревизии на поединечни и консолидирани финансиски извештаи

 

  • Ревизија на периодични финансиски извештаи

 

  • Ревизија на извештаи по добиени грантови

 

  • Внатрешна ревизија

 

  • Ревизија на известувачки пакети во согласност со МСС/МСФИ

 

  • Ограничени проверки

 

  • Договорни постапки

 

  • Длабински анализи


Kreston Global е членка на Forum of Firms, група на најголемите ревизорски компании во светот, вклучувајќи ја и “Големата Четворка“.


Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk