Даночна советување

Kreston Global е значајна мрежа на даночни експерти опфаќајќи повеќе од 5,000 даночни експерти во 120 земји ширум светот.

Крестон Македонија ја познава Македонската регулатива и даночни средина одвнатре, и како дел од мрежата на Kreston Global, ние редовно работиме на прекугранични даночни проекти, секогаш негувајќи ја нашата силна култура на споделување знаење и соработка во корист на нашите клиенти.

Даночните услуги кои ги обезбедуваме на нашите клиенти се:

  • Даночно планирање

  • ДДВ усогласеност

  • Совети за деловни лиценци и усогласеност

  • Совети за усогласеност со царинските давачки

  • Personal income tax and advice

  • Совети за данокот на личен доход

  • Трансферни цени

 


Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk