Советодавни услуги

Советодавните услуги на Крестон се доволно големи да одговорат на вашите амбиции, без разлика дали се локални или глобални.

Без разлика дали барате нови деловни превземања и ви треба длабинска анализа и поддршка за вреднување, или ако сте постоечки бизнис кој бара корпоративно преструктуирање за раст или управување со трошоците, Крестон Македонија е тука да им помага на бизнисите да најдат решенија. Нашата советодавна група гo поддржува вашето работење, го штити вашиот бизнис и ви помага да останете во согласност со регулативата. Овие услуги вклучуваат:

 

  • Стратешко планирање, зголемување на профитот и известување на акционерите

  • Помош при финансирање од банка

  • Преглед на ИТ системи, консултации и избор на софтвер

  • Помош за усогласеност и документирање на политики и процедури

  • Внатрешна ревизија и советодавни услуги за ризик

  • Форензички/истраги за измама

  • Советување за деловни структури и подобрување на перформансите

  • Спасување или реструктуирање на несолвентните бизниси

 


Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk