Добредојдовте во Крестон Македонија

Крестон Македонија е компанија која нуди ревизорски, советодавни и сметководствени услуги, лоцирана во Република Северна Македонија. Ние  сме членка на Kreston Global, меѓународна мрежа на независни фирми со репутација за обезбедување на доверливи, усогласени и навремени услуги на компаниите.

Лоцирана во Р.С. Македонија, Крестон Македонија обезбедува ревизорски, услуги за уверување, даночни и советодавни услуги на своите клиенти

Нашите услуги вклучуваат ревизија и уверување, даночно советување и советодавни услуги.

Преку нашите сеопфатни услуги се фокусираме на развивање на приспособени решенија кои се однесуваат на потребите на нашите клиенти.
Луѓето соработуваат со луѓе кои ги познаваат им се допаѓаат и им веруваат.

Find a firm

Wherever in the world you meet us, we guarantee the same exceptional level of service
.


Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk