За Крестон Македонија

 

Крестон Македонија обезбедува ревизорски и услуги за уверување, советодавни, сметководствени, аутсорсинг и даночни услуги за домашни и меѓународни организации.

 

Крестон Македонија е основана како ТПМ АУДИТ ДООЕЛ Скопје во почетокот на 2022 година од страна на основачкиот партнер г-дин Ненад Тортевски. Од април 2022 година, компанијата е независна членка на Kreston Global.

Компанијата има двајца партнери кои претходно работеле за големи ревизорски фирми во Македонија и имаат искуство во широк опсег на сектори и услуги кои опфаќаат ревизија и уверување, советодавни и даночни услуги кои опфаќаат широк спектар на услуги.

Крестон Македонија поседува лиценци од областа на:  

  • Ревизија и

  • Судско вештачење

 


Нашиот пристап
Како што се развиваат новите пазари и се развива технологијата, вашиот бизнис може да работи на си поглобално ниво. Кога се разгранувате во непознатото, локалното знаење може да ви ја даде таа конкурентна предност за брзо поставување и подготвеност за работа.
Градиме доверба и сигурност како дел од долгорочно деловно партнерство. Кога станува збор за одлуките што ќе ја обликуваат вашата иднина - потребен ви е некој што ве разбира. Другар

Пристапот на Крестон Македонија е да обезбеди директна и лична услуга од партнер до клиент. Ние тесно соработуваме со нашите клиенти за да стекнеме целосно разбирање за нивните деловни и лични цели. Ова обезбедува лично внимание на сите преземени работи без оглед на нивото на професионална помош или големина.
Со цел да развиеме долгорочни односи, ја користиме нашата експертиза и вештини за да понудиме проактивна и релевантна услуга и совет.

 

Крестон Македонија е членка на меѓународната мрежа Крестон Глобал

  • Kreston Global е глобална мрежа на сметководствени фирми кои обезбедуваат ревизорски и сметководствени, даночни и деловни советодавни услуги

  • Сите наши членови ги знаат нивните локални прописи и обичаи одвнатре. Комбинирајте го тоа со нивната одлична репутација и нивните контакти и нема сомнеж дека му даваме на вашиот бизнис конкурентна предност.

  • Kreston Global е мрежа од 23.500 луѓе во 160 независни сметководствени фирми во повеќе од 110 земји. Основана пред 50 години, нашата цел останува да им помогнеме на бизнисите и луѓето да успеат на меѓународно ниво.

  • Кога ви треба професионална поддршка, потребен ви е проактивен деловен советник кој не само што знае како да се движи во регулативата, даночните режими, барањата за известување и усогласеност – туку дава вредни насоки за подобрување на вашиот бизнис.

 
Нашите основни вредности


Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk